ЗЪБавно

Бъдете внимателни с похапването между основните хранения.

Почиствайте остатъците от храната възможно най-бързо.Дори обикновено изплакване с вода може да помогне.

Не позволявайте хапването набързо да измести здравословно балансираните хранения.