Коронки,мостови конструкции

Зъбните коронки са предназаначени да възстановяват и корегират целостта на зъба.

Мостовите зъбни конструкции се прилагат,когато липсват  един или повече зъби.Те спомагат за запълване и връщане на функционалността на зъбната редица.

Изработват се от различни видове материали-метални сплави,златни сплави,металокерамика,порцелан.

При поставянето им е необходимо планиране на бъдещата конструкция и подготовка(изпиляване)на зъбите.

С порцелановите и металокерамичните коронки и мостови конструкции е възможно напълно да се преобрази усмивката ви,а с нея и вашето съмочувствие.