Kерамични фасети
 

Керамичните фасети са полукоронки,които се поставят предимно на предните(фронтални)зъби,когато е наложителна дълготрайна промяна на цвета,формата или подредбата на зъбите.Фасетите се фиксират чрез залепване върху зъба,като предварително е отнето малко от външната му повърхност.

Имат много добър естетически ефект,постигнат с минимално изпиляване на зъбите.